Bestuur

Het bestuur bestaat uit:

Gerke Woudstra                  voorzitter

Foppe Hofstra                     sekretaris

Jan Schokker                       penningmeester

Roel Plantinga                     wedstrijdsecretaris

Wietske van der Heide       ledenadministratie

Corrie Hoogkamp                kantinebeheer

Het bestuur is te bereiken via:  info@skarboule.nl

Wedstrijdcommissie:

Roel Plantinga (wedstrijdsecretaris) 0513-417052

wedstrijdsecretaris@skarboule.nl

Lief en leed:

Jannie Griep

Gerrie Plantinga

Redactie clubblad:

Netty Landstra en Rindert Kramer