Algemeen

Jeu de Boules Vereniging Skarboule is opgericht op 3 mei 1993. We zijn een sportieve en gezellige vereniging, waarin vooral recreatieve leden actief zijn. Onze club organiseert bijna elke maand een onderling toernooi en tweemaal per jaar een groot open toernooi, het Voorjaarstoernooi en het Jouster Merke Toernooi. Het aantal leden van onze club ligt rond de zeventig, ongeveer evenveel dames als heren. Lidmaatschap staat open voor alle leeftijden. Wil je weten wat de spelregels in het kort zijn? Klik dan hier voor doubletten (2 tegen 2) of hier voor tripletten (3 tegen 3).

Tijdens het winterseizoen (september-april) wordt er gespeeld op dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur, op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur en op zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur. Van 1 mei tot 1 september wordt er gespeeld op dinsdagavond om 19.00 uur, donderdagmiddag om 14.00 uur en op zaterdagmorgen om 10.00 uur.

Wij zijn als vereniging geen lid van de Nederlandse Jeu de Boulesbond. Mensen die toch een bondslicentie willen hebben, zullen ook lid moeten worden van een club die wel bij de NJJB is aangesloten. Wij kennen als vereniging dus geen zogenaamd tweede lidmaatschap.