Algemeen

Jeu de Boules Vereniging Skarboule is opgericht op 3 mei 1993. We zijn een sportieve en gezellige vereniging, waarin zowel recreatieve als wedstrijdspelers actief zijn. De wedstrijdspelers hebben een bondslicentie, zodat zij ook kunnen deelnemen aan toernooien van andere verenigingen en aan bijvoorbeeld regionale competities. Onze club organiseert elke maand een onderling toernooi en tweemaal per jaar een groot open toernooi, het Voorjaarstoernooi en het Jouster Merke Toernooi. Het aantal leden van onze club ligt rond de zestig, ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Lidmaatschap staat open voor alle leeftijden. Wil je weten wat de spelregels in het kort zijn? Klik dan hier voor doubletten (2 tegen 2) of hier voor tripletten (3 tegen 3).

Tijdens het gehele jaar wordt er gespeeld op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur, op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur en op zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur.

Corona maatregelen, update 1 augustus 2021

De Rijksoverheid heeft een versoepeling doorgevoerd met betrekking tot het sporten in de buitenlucht. Er mag gespeeld worden in groepsgroottes van vier personen. Dit betekent dat er voor alle petanque liefhebbers weer in doublettenvorm gespeeld kan worden. Voorwaarde is wel dat zij te allen tijde 1,5 meter afstand houden. Er kunnen meerdere groepjes van maximaal 4 personen tegelijkertijd op een veld sporten, mits zij zich duidelijk als aparte groepjes bewegen.

Het bestuur van Skarboule heeft daarom besloten vanaf 1 augustus de baan op de gebruikelijke dagen en tijden weer open te stellen voor haar leden die willen boulen, maar er zijn wel voorwaarden, richtlijnen en aandachtspunten.

Voorwaarden, richtlijnen en aandachtspunten ten aanzien van Corona:

 • Onze club hanteert de landelijke coronaregels. Dat betekent dat we zowel op als buiten de baan en op het terras 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
 • Maximaal vier personen mogen met elkaar sporten, uitsluitend buiten. Groepen van vier personen moeten onderling 1,5 meter afstand ten opzichte van elkaar in acht nemen.
 • Tussen twee banen is een baan waarop niet gespeeld wordt.
 • De kantine is gesloten voor leden.
 • Iedere partij speelt met een eigen butje en raakt elkaars boules niet aan.
 • Afstand meten tussen het but en de boules moet met een eigen meetmiddel.
 • Bij het niet naleven van de regels, mag je een ander, respectvol, aanspreken.
 • De aanwijzingen van de organisatie (beheerder en/of bestuursleden) dienen gevolgd te worden.
 • De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven dan de in het protocol vastgelegde regels.
 • Met ingang van 1 augustus zullen de scores van beide partijen worden genoteerd en zal er buiten koffie en thee worden geschonken.
 • Voor nadere informatie klik hier.

Bij binnenkomst op de baan zal namens het bestuur een presentielijst worden bijgehouden.

Alle leden zijn per e-mail uitgebreid bericht over de voorwaarden.