Algemeen

Jeu de Boules Vereniging Skarboule is opgericht op 3 mei 1993. We zijn een sportieve en gezellige vereniging, waarin zowel recreatieve als wedstrijdspelers actief zijn. De wedstrijdspelers hebben een bondslicentie, zodat zij ook kunnen deelnemen aan toernooien van andere verenigingen en aan bijvoorbeeld regionale competities. Onze club organiseert elke maand een onderling toernooi en tweemaal per jaar een groot open toernooi, het Voorjaarstoernooi en het Jouster Merke Toernooi. Het aantal leden van onze club ligt rond de zestig, ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Lidmaatschap staat open voor alle leeftijden. Wil je weten wat de spelregels in het kort zijn? Klik dan hier voor doubletten (2 tegen 2) of hier voor tripletten (3 tegen 3).

In de maanden mei t/m augustus wordt er gespeeld op de dinsdagavond vanaf 19.00 uur, op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur en op zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur.

In de maanden september t/m april wordt er gespeeld op de dinsdagmiddag vanaf 14.00 uur, op donderdagmiddag vanaf 14.00 uur en op zaterdagmorgen vanaf 10.00 uur.

Corona maatregelen, update 14 december 2020

Door de sterke toename van het aantal besmettingen als gevolg van het Coronavirus heeft de regering op 14 december jl. scherpere maatregelen voor de volwassensport uitgevaardigd.
Het spelen van competities en toernooien is per heden verboden. Alleen nog sportbeoefening op 1,5 meter afstand en individueel of in groepsverband met niet meer dan 2 personen.
Het bestuur van Skarboule heeft besloten voorlopig tot nader order alle Skarboule-activiteiten op te schorten.

Dit houdt in dat tot nadere datum:
De jeu de boules baan en kantine gesloten zijn;
De clubmiddagen en -ochtend geen doorgang vinden;
Het bestuur zal de verdere ontwikkelingen nauwgezet volgen en hier bij de leden op terugkomen zodra daar aanleiding toe is.

Algemene maatregelen ten aanzien van Corona:

  • Onze club hanteert de landelijke coronaregels. Dat betekent dat we zowel op als buiten de baan en op het terras 1,5 meter afstand tot elkaar houden.
  • Tussen twee banen is een baan waarop niet gespeeld wordt.
  • Het clubgebouw/de kantine is gesloten voor leden.
  • Iedere partij speelt met een eigen butje en raakt elkaars boules niet aan.
  • Afstand meten tussen het but en de boules moet met een eigen meetmiddel.
  • Bij het niet naleven van de regels, mag je een ander, respectvol, aanspreken.
  • De aanwijzingen van de organisatie (beheerder en/of bestuursleden) dienen gevolgd te worden.
  • De vereniging is op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen van het niet naleven dan de in het protocol vastgelegde regels.
  • Voor nadere informatie klik hier.