Bestuur

Het bestuur bestaat uit:
Hans de Haan                    voorzitter
Gerrit Wolthoff                  secretaris
Jan Schokker                      penningmeester
Roel Plantinga                    wedstrijdsecretaris
Anneke van der Linden    ledenadministratie
Cobie van der Wal             kantinebeheer

Secretariaat: Kooilaan 1, 8501 CS Joure
tel. 0513-850190 of mail naar info@skarboule.nl

Wedstrijdcommissie:
Roel Plantinga, wedstrijdsecretaris 0513-417052
wedstrijdsecretaris@skarboule.nl

Lief en leed commissie:
Janny Griep en Gerry Plantinga

Redactie clubblad:
Yolanda Oomen

Website:
Yolanda Oomen (yolandaoomen@home.nl)